Τμήματα Μαθησιακών Δυσκολιών

Στο XYNTARAKI LANGUAGE SCHOOL, η ομάδα των καθηγητών ανταποκρίνεται άμεσα και υποστηρίζει τους μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως η Διάσπαση Προσοχής και η Δυσλεξία. Από το 2010, εφαρμόζουμε το πρόγραμμα “Go English with Dyslexia”. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι απλή, προσφέροντας το μέγιστο όφελος.

Αξιολόγηση από τον καθηγητή/καθηγήτρια, με εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες

Σχεδιασμός μηνιαίου τρόπου προσέγγισης

Διδασκαλία της ύλης, σύμφωνα με την ανταπόκριση του μαθητή

Συζήτηση με γονείς, ανά τρίμηνο

Ορισμός νέων στόχων για τον επόμενο κύκλο μαθημάτων

Με την κατάλληλη προετοιμασία και τον απαιτούμενο χρόνο, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μπορούν να δώσουν εξετάσεις για διάφορα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας σε επίπεδο Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 και να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΕΓΓΡΑΦΗ
μαθησιακές δυσκολίες